THOSTRUP­GAARD RIDECENTER

 • radisseaug11.jpg
 • fritte24.jpg
 • zukker2 maj 11.jpg
 • 538926_3466177170418_664862521_n.jpg
 • ridebanenfeb13.jpg
 • frlena2.png
 • DSC06178.JPG
 • frittefeb13.jpg
 • ridecenter 2011 10 of 21.jpg
 • smilla.png
 • dsc03012.jpg

Beboerne på ride­cen­teret.HenrikoglenaThostrup­gaard Ride­cen­ter ejes og dri­ves af Lena og Hen­rik. Lena har ejet stedet siden 1998 og i 2009 kom Hen­rik til. Vi blev gift Juni 2011. Desu­den er Hen­riks søn Esben på stedet hver anden week­end. Hans faori­top­gave er, når ATV’en skal i brug. Med til fam­i­lien hører også kat­ten Tumle, hun­den Smilla og hes­tene Frønse og La Diana. Tumle har boet på stedet ligeså længe som Lena. Har var tiltænkt en rolle som muse­fanger. Et job han tager meget ser­iøst, så længe det ikke kræver at skulle fjerne sig mere end 10 meter fra sofaen. Smilla er en hvid schæfer fra 2001. De fleste kender hende på, at hun altid har en pind eller en bold i munden, og selvom hun efter­hån­den er en vok­sen dame, bliver hun aldrig for gam­mel til at lege. Hes­tene bliver præsen­teret et andet sted her på siden.

LenaogHenrik

Vi er begge bankansatte, men alt vores fritid går i stalden og med hes­tene. Lena er vok­set op med heste og har arbe­jdet og pas­set heste hele livet. Hun rider dres­sur på dis­trik­t­s­plan og har under­vist i mange forskel­lige klub­ber gen­nem årene. I sine yngre dage arbe­jd­ede hun full­time med heste i 3 år. De mange års erfar­ing gør, at hun gerne giver et råd med på vejen, hvis der er nogen der ønsker det.

Når Hen­rik har heste mellem benene er det mest i af dem hans motor­cykel har. Men han vil gerne håndtere de 4 benede fra jor­den og nyder sel­sk­a­bet med hes­tene og de andre dyr på går­den. Desu­den er det ham der tager sig mest af det prak­tiske arbejde.

Vi lægge vægt på at ryt­tere og heste skal trives her hos os, og at der er en pos­i­tiv stemn­ing blandt stedets brugere. Er der noget I som brugere finder util­fredsstil­lende, håber vi, at vi, er de første der hører det!

Vi glæder os til at tilbringe mange timer sam­men med jer.

Bryllup

Tilbage til for­rige side