THOSTRUP­GAARD RIDECENTER

 • gucci feb 13.jpg
 • CIMG0309 (2).jpg
 • frnne.jpg
 • Folde.JPG
 • DSC00021.JPG
 • indyfeb13.jpg
 • C.Z.20110717_030.jpg
 • gogg feb 13.jpg
 • DSC02885.JPG
 • dsc01401.jpg
 • rdefeb13.jpg
 • dsc08971.jpg
 • lennartfeb13.jpg
 • Hestefold.jpg
 • DSC06910.JPG
 • Bacon.JPG
 • dussefeb13.jpg
 • chanell feb 13.jpg
 • Bo.jpg
 • DSC06902.JPG
 • CIMG0301 (2).jpg
 • radisse og money feb13.jpg
 • numsifeb13.jpg
 • dsc09892.jpg
 • Bacon1.jpg
 • dsc09895.jpg
 • staldfeb13.jpg

Staldens husor­den

Da vi til tider er mange i stalden, er det nød­vendigt at staldens regler bliver over­holdt, for at det er et pænt og rart sted at opholde sig.

 • Inden der trækkes igen­nem går­den , skal hov­ene være rensede og fri for halm.
 • Ved smed skal rengøring efter denne ske hur­tigst muligt.
 • Når der er givet hø /​halm eller muget skal gan­gen altid fejes.
 • Foder og lig­nende skal opbe­vares i lukkede tønder.
 • Foder­rum­met skal holdes rent for affald /​sække samt foder på gulvet.
 • Ingen opbe­var­ing af udstyr, foder mm på staldgangen.
 • Udstyr skal opbe­vares i sadel­rum og dækner kan opbe­vares i staldens dækken rum.
 • Stalden skal være pæn og opry­d­det når du for­lader den.
 • I som­mer­halvåret skal der muges min hver 14 dag og madrasser må ikke være større end 15 cm — dette for at min­imere fluer.
 • Der gives halm efter skema hvor man skriver sig på. Skema findes på hjemmesiden.
 • Tøm trille­børen helt inden den sættes på plads.
 • Koste, skovle, grebe mm sættes på plads efter brug.
 • På »fold tavlen« noteres hvilke heste der går på fold samt tid­spunkt for udlukn­ing. Er der man­gel på folde, må heste tages ind efter en time, dvs. 3 heste på samme fold må tages ind efter 3 timer. Dog må ingen heste tages ind inden den har gået ude i min. to timer. 
 • Der må ALDRIG efter­lades en hest alene på fold.
 • Læg ikke led på jor­den, men sæt dem op på plads.
 • Går fold eller inven­tar i stykker skrive dette på »fold tavlen« og der gives besked til Lena eller Henrik.
 • Det for­ventes at der holdes en god omgang­stone. Lige­som vi sæt­ter pris på at hjælpe hverandre.
 • Staldle­jen betales forud hver den første.

Zukker

Tilbage til for­rige side

Halm

No events

Halm kalen­deren

March 2020
M T W T F S S
24 25 26 27 28 29 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Diverse