Thostrup­gaard Hes­te­pen­sion

  • Udskriv

På Thostrup­gaard Hes­te­pen­sion er der plads til 26 heste. Vi fodre 3 gange dagligt for at opti­mere hes­tens optagelse af forderet samt at min­imere fordø­jelsesprob­le­mer. Du kan vælge selv at med­bringe foder eller købe det ved od. Vi fodre med en heste fuld­foder bland­ing — Equ­sana Champ Com­pact. Du kan ligelede vælge at købe hø ved os. Dette bliver givet af os en gang dagligt.

Har du hest stående hos os delt­ager du en tur­nu­sor­d­ning, hvor vi skiftes til at give alle hes­tene halm. Det bety­der at ca én til to gange månedligt, skal give halm til alle hes­tene samt feje hele stalden. Desu­den for­ventes det at man fejer efter sig selv, når man har »griset«.

Vi aftaler ud/​indlukning ind­byrdes. Det bety­der at hes­tene har faste fold­kam­mer­ater og typisk går to til fire heste sam­men. Vi kan tilbyde 9 folde. 

Vi har seperat opsadlings afs­nit i forbindelse med ride­huset hvor der også er plads til udstyr i opvarmede og aflåste rum. Læs mere under punk­tet Ride­cen­ter

Zukker

Tilbage til for­rige side